1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene ve Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora programına kabul edildi. 2016 yılında doktorasını tamamlayıp ‘Bilim Doktoru’ unvanını aldı. 2016-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde ‘Yardımcı Doçent Doktor’ unvanını alarak hem diş hekimliği hem de cerrahi uzmanlık öğrencilerine cerrahi dersler verdi. 2019-2021 yıllarında Dentasya Dental Clinic’te çene cerrahı  olarak görev yapmıştır. 2011-2021 yıllarında birçok klinikte konsültan hekim olarak hizmet veren Dr.Mercan 2021 yılı itibariyle Tekirdağ’a yerleşerek kendi kliniğinde hasta kabul etmektedir.
Pek çok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılarda sunum yapan Dr. Mercan International Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ve Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği üyesidir.
İyi düzeyde İngilizce ve Holllandaca bilen Dr.Mercan, akademik işbirliği ile çalışmalarına devam etmektedir.

 Kitap bölüm yazarlığı:

Erol B., Güner R., Mercan C., Küçükkurt S. “MAKSİLLOFASİYAL BÖLGENİN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI” Ankara: Türkiye Klinikleri Editör Güner R. “Maksillofasiyal Travmalar” Online ISBN: 978-605-7505-48-4 Yayınlanma Tarihi: 27.09.2018

Erol B., Güner R., Küçükkurt S., Mercan C. “ORO-FASİYAL YARALANMALARDA REKONSTRÜKTİF CERRAHİ” Ankara: Türkiye Klinikleri Editör Güner R. “Maksillofasiyal Travmalar” Online ISBN: 978-605-7505-48-4 Yayınlanma Tarihi: 27.09.2018

Yayınlar:

1) Bulutsuz AG., Mercan Ç., Karapınar G., Katiboğlu A.B., Lewandowska M. Influence of Surface Modification Methods on Topography of Dental Implants by Using Metrological Observation Techniques. Acta Physica Polonica A Vol:126, No:4, 625-657.Doi:10.12693/APhysPolA.129.625 (SSCI) 
2) Mercan Ç. Erdem G. Katiboglu A.B. An alternative implantation in atrophic posterior maxilla 24th TAOMS International Scientific Congress, 2017
3) Mercan Ç. Erdem G. Katiboglu A.B. Sialolithiasis  24th TAOMS International Scientific  Congress, 2017, 
4) Akça B.S., Mercan Ç, Alatlı F.C. Reactive bone growth accompanied with complex odontoma 24th TAOMS International Scientific Congress, 2017 
5) Erdem G , Gürsoy Ö, Bulutsuz A.G , Mercan Ç , Tan E , Katiboğlu AB, Ağaoğlu GH, Orhan G  Dışpınar D. Surface Modification of Ti6Al4V Type Dental Alloy in Acidic Medium 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) March 22-24, 2018
6) Katiboğlu AB, Zincir ÖÖ, Mercan Ç. Çakır BÖ. Radicular cyst that expands maxillary sinus floor:  Case report, TAOMS 25th International Scientific Congress, Cyprus, 2018 
7)   Mercan Ç. Bulutsuz A.G., Katiboğlu A.B., Investigation of Dynamic Fatigue Effect on Marginal Fit and Microgaps of Different Dental Implant-Abutment Interfaces. International Congress on  Biomaterials & Biosensors, 2015 
8) Mercan M., Mercan Ç., Katiboğlu A.B., Currently Approaches in Trigeminal Neuralgia 22nd TAOMS International Scientific Congress, 2015
9) Mercan Ç., Demirci D., Bulutsuz A.G. Katiboğlu A.B., Primary Stability of Dental Implants. 22nd  TAOMS International Scientific Congress, 2015 
10) Mercan Ç., Demirci D., Tekkeşin M.S., Katiboğlu A.B., Oral lipoma:A case report 22nd TAOMS International Scientific Congress, 2015 
11) Karapınar G., Zincir Ö.Ö., Mercan Ç., Katiboğlu G., Katiboğlu A.B. Evaluation of Dynamic Fatigue  Measurement of Dental Implants in Certain Diameter and Length 22nd TAOMS International Scientific  Congress, 2015
12) İbrahimoğlu D., Tanyel R.C., Ramazanoğlu M., Ünlü Ç., Katiboğlu A.B., "Mesenchymal Stem Cell  Behaviour On Different Titanium Implant Surfaces: An Invitro Study", 21st international conference on  oral and maxillofacial surgery, Barcelona, Spain, 2013 
13) Tanyel R.C., Ramazanoğlu M., İbrahimoğlu D., Ünlü Ç., Katiboğlu A.B., "Overdenture Options Of Dental Implant Ka Serving Prosthetic Facilities", 18.Balkan Stomatological Society Congress(BASS),  Skopje, Macedonia, 25-28 Nisan 2013 
14) Ibrahimoğlu D., Tanyel R.C., Ramazanoğlu M., Ünlü Ç., Katipoğlu A.B., "The Influence Of Crestal Bone Loss And Bone Graft Replacement On The Stress Distribituon Around Dental Implants: A Finite Element Analysis", 20th Annual Scientific Meeting of European Association of Osseointegration , Copenhagen, Denmark, 2012
15) Ünlü Ç., İbrahimoğlu D., Tanyel R.C., Ramazanoğlu M., Katipoğlu A.B., "Comparison Of Metal And Fiber Reinforced Composite Adhesive Fixed Dental Prosthesis: A Three Dimensional Finite Element  Analysis.", EAO 18th Annual Scientific Meeting, Kopenhag, Denmark, 2012
16) Katiboğlu A.B, Mercan Ç.Ü. Immediate Implant Loading Principles in Dental Implantology, Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics 2015;1(3):7-13 
17) Karapınar G, Özdal Ö, Mercan Ç, ,Katiboğlu G,Katiboğlu A.B.The Evaluation of Dynamic Fatigue  Measurement of Dental Implants in Certain Diameter and Length Türk Diş Hekimliği Dergisi, 92, 2015 
18) Özdal Ö., Özgül M., Tanyel C., Güler D., Ünlü Ç., Katiboğlu A.B., A Failed Dental Implant with Sinus Lift technic and Its Rehabilitation, Türk Diş Hekimliği Dergisi, sayi:89, yıl:22, ss.6-10, 2014 
19) Özdal Ö., Katiboğlu G., Özgül M., Ünlü Ç., Tanyel C., Katiboğlu A.B., Evaluation of Diameter and  Length Preferences in Dental Implants: Possible Criteria in the Selection of Used 1000 Implants in the  Last Year. Türk Diş Hekimliği Dergisi, sayi:89, yıl:22, ss.12-17. 2014 
20) Tanyel R.C., Ramazanoğlu M., İbrahimoğlu D., Ünlü Ç., Özgül M., Katiboğlu A.B., Evaluation of Stress Distribution of Vertical, horizontal and Oblique Forces on Dental Implant KA: A Finite Element  Analysis Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.84, ss.54-60, 2012 
21) Doğan H.F., Ünlü Ç. İstanbulda bir okulda süt ve sürekli diş çürükleri ilişkisinin kesitsel bir çalışma ile incelenmesi, III.ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Okul Sağlığında Ağız, Diş Sağlığı, Ankara, Türkiye,  8-9 Eylül 2014,ss90-91 
22) Mercan Ç. The Infectious Diseases and Infection Control in Dentistry GREATIST International  Dentistry Congres,2016 (Davetli Konuşmacı)
23) Changes in management of TMJ pathologies, 2018(Davetli katılımcı)
24) The Infection Control in Dentistry, 2017, Stj.Dt.Nilay Dağhan, Thesis coordinator: Ass.Prof.Dr.Çiğdem Mercan(Tez danışmanlığı)
25) The Effect of Low Laser Therapy on Bone Healing, 2018,Stj. Dt. Duygu Coşgun, Thesis coordinator: Ass.Prof.Dr.Çiğdem Mercan (Tez danışmanlığı)
26) Istanbul University BAP Thesis Project No: 46331'The experimentally study of different implant-abutment connections of different implant abutment systems used in dental implants.'  (proje)
27) BSTB Project No: 49640 'Özel yiv tasarımı ile primer stabilite ve osseointegrasyon etkisi arttırılmış titanyum/zirkonyum diş implantı yüzeyi geliştirme ve üretim projesi' 2017-2018 (proje)© Copyright 2022 | All Rights Reserved